Třecí materiály
  Hydraulické filtry
  Filtrační tkaniny
    a technická konfekce
  Hydraulická zubová
    čerpadla
  Elektro
  Materiály pro
    hornictví a
    úpravárenství
  DELTA NEU
    ventilace,
    pneumaticka     doprava odpadu,
    odprasovani,
    filtrace
  Vrtné trubky
  Magnetické
    separátory
  Výrobní moznosti
  Moznosti skladování
  Aktuální nabídka
    zbozí skladem
 
     
               

  O FIRMĚ

Silva ART, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 s hlavním podnikatelským
záměrem navázat vzájemně prospěšnou spolupráci s významnými podniky
těžkého a těžního průmyslu v našem regionu. Hlavním předmětem činnosti
firmy byl původně dovoz a vývoz důlní techniky. Následně byla činnost firmy
rozšířena o provádění oprav převodových skříní a strojů používaných
v hlubinných dolech.

V rámci rozvoje firmy došlo postupně podle plánu k rozšíření rozsahu působnosti i na těžký a lehký průmysl.V nabídce se objevilo bezazbestové organické a kovokeramické brzdové obložení, hydraulické filtry, filtrační tkaniny a technická konfekce, hydraulická čerpadla, řídicí hydraulika pro stroje a zařízení. Nabídku doplňují magnetické separátory, výrobky z PU, dodávky elektromotorů a ND elektro.

Ve vlastních prostorách došlo k vybudování výrobního areálu a byla zahájena výroba kvalitních vrtných trubek určených pro provádění dlouhých vrtů pro průzkum,degazaci a odvodňování pohoří v rámci důlní nebo geologické činnosti. Osvědčeným výrobkem je již několik let řada kombajnových nožů SART vlastní konstrukce.

Dalším příspěvkem firmy ke snaze o zvyšování bezpečnosti důlních a těžkých provozů je nabídka odprašovacích zařízení, kompresorů určených pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, mobilních i stacionárních generátorů dusíku a kyslíku.

Byl rovněž vyvinut nový typ magnetického separátoru,který je na základě nejnovějších trendů osazen neodymovými magnety.

Silva ART spol. s r.o. je oficiálním zástupcem firmy EMIT na českém a slovenském trhu.Více zde

Další oblastí podnikatelských aktivit firmy je poskytování služeb skladování zboží ve vlastních skladovacích prostorách.

V případě Vašeho zájmu je možno konzultovat možnost výroby na našem zařízení dle Vašich požadavků.

P O L I T I K A K V A L I T Y






  SILVA ART 1991-2017