Silva ART s.r.o.- O firmě

O FIRMĚ

Silva ART, spol. s r.o. byla založena v březnu 1991 r. , jako společnost s r.o. .
V prvním roce působení, byl kladen důraz na aktivity spojené se zavedením do výroby televizorů fy. GOLDSTAR , montovaných na komponentech dodávaných mateřskou firmou . Pozastavením dodávek komponentů koncem roku 1991 , firma Silva Art aktivovala svoji podnikatelskou činnost, se zaměřením na spolupráci s průmyslovými podniky těžebního a těžkého průmyslu v našem regionu. Zároveň byly navázaný kontakty s významnými výrobními podniky v Polsku ,vyrábějící stroje a zařízení pro hlubinné doly . V tomto období bylo dlouhodobě hlavním předmětem činnosti , dovoz a vývoz důlní techniky . Postupně byly zavedený další aktivity jako : repase oběžných planetárních převodovek , dodávky a repase hydraulických celků mechanických vyztuží , dodávky vybavení pro polské šachty z oblastí úpraven a důlní techniky ,které byly původem z České a později i Slovenské republiky . V roce 1993 , ve spolupráci s Celním úřadem , byl zřízen v areálu firmy celní sklad a nácestné středisko k proclívání zboží dováženého do ČR , s pobočkou na hraničním přechodu se Slovenskem v Mostech u Jablunkova.

 VÝROBA

Koncem 90- tých let byla zavedena výroba plochých kombajnových nožů a následně výroba vrtných trubek, určených k provádění dlouhých vrtů pro průzkum , degazaci a odvodňování pohoří v rámci důlní nebo geologické činnosti . Výroba vrtných trubek pokračuje do dnešního dne k plné spokojeností tuzemských i zahraničních odběratelů . V oblasti výroby , po několikaletém vývoji magnetického systému na neodymech , je vyráběn magnetický rekuperátor s vysokou účinnosti . Hlavním odběratelem jsou polské doly - úpravny uhlí . Tento rekuperátor má vysoký podíl aplikaci, v úpravnách uhlí na polském trhu.

 SLUŽBY 

Firma vlastní areál o ploše cca 33 000 m2, nacházející se v průmyslové zóně města Český Těšín . Vjezd do areálu je vzdáleny od obchvatu města cca 1000 m . V rámci služeb v areálu, nabízíme :
 • Pronájem venkovních ploch
 • Pronájem 20 kanceláři o celkové ploše cca 435 m 2 , v nově zrekonstruované administrativní budově
 • Pronájem zastřešených skladovacích prostorů cca 1400 m2
 • Nakládka a vykládka zboží , vysokozdvižným vozíkem o nosností 3,5 tuny nebo jeřábovou dráhou o nosností cca 5 tun
 • Parkování nákladních a osobních vozidel
 • Elektronicky zabezpečené prostory skladů a venkovních ploch

OBCHODNÍ ČINNOST

Obchodní činnost je spojena s dodávkami náhradních dílu pro průmyslová odvětví a hornictví . Po dobu od roku 1992 máme mnoho zastoupení tuzemských a zahraničních firem v oblastech :
 • Organické třecí materiály pro brzdy a spojky
 • Slinované třecí materiály pro brzdy a spojky
 • Průmyslová filtrační textilie pro mokrou a suchou filtrací
 • Hydraulické komponenty pro důlní zařízení
 • Filtry pro filtraci olejů a emulze
 • Hydraulická zubová čerpadla

Veškerá činnost naši firmy, řídí se zavedeným v roce 2003 systémem jakosti ISO 9001.

P O L I T I K A K V A L I T Y