Silva ART s.r.o.- Elektro

Elektro

  V oboru elektro se v současnosti naše firma zaměřuje na čtyři základní oblasti.

Jedná se o :

  •     Zajiąťování náhradních dílů elektro pro důlní techniku.
  •     Spínací technika VN i NN, transformátory, elektromotory.

  •     Kvalitní kabelové ukladače.
  •     Dodávky nejrůznějąích kabelů.


 

 

Třífázové elektromotory

V naší nabídce se rovněž nachází kvalitní třífázové elektromotory pro nízké napětí,pro vysoké napětí,trakční motory a hlavně elektromotory pro použití v hornictví.

Motory pro vysoké napětí jsou k dispozici i pro vysoké výkony: od 160 kW do 3150 kW.

Moľno dodat i méně časté motory pro napětí 10/11 kV , případně motory v provedení IP 23 - od 200 kW do 1250 kW.

Naąí hlavní nabídkou v této skupině jsou moderní motory určené pro nasazení v hornictví ,které jsou schváleny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu.

Jejich výkonový rozsah je od 180 kW do 800 kW a pracují se stále častěji používaným napětím 3,3 kV