Silva ART s.r.o.- Materiály pro hornictví a úpravárenství

PU výrobky,síta

Naše firma má obchodní zastoupení a dodává polyuretanové
výrobky polské firmy Jelchem,která má dlouholeté zkušenosti
s vývojem a výrobou daného sortimentu.


Odstředivky

Naše firma má obchodní zastoupení polské firmy Separator - Roberts & Schaefer. Zajišťujeme dodávky odstředivek používaných v úpravárenských technologiích, které jsou využívány pro vytěsnění nebo k snížení obsahu vody z upravovaného produktu ( nejčastěji uhlí ).

Odprašovače

Naše firma zajišťuje dodávky výrobků polské firmy WIROMAG, která je již řadu let největším dodavatelem odprašovacích zařízení pro důlní průmysl na polském trhu. Tyto zařízení splňují vysoké požadavky uživatelů v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti těchto zařízení.

Nevýbušné kompresory

Jedná se o speciální kompresory v nevýbušném provedení, které byly firmou Prometgas vyvinuty pro nasazení v dolech s nebezpečím výbuchu. Tento kompresor má vydán certifikát WE FTZÚ 05 ATEX 0165X, vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice.

Generátory plynu

Jsme schopni zajistit dodání generátorů dusíku membránového typu, což jsou zařízení, která jsou ekonomickou alternativou k jiným způsobům získávání dusíku. Jedná se o výrobky polské firmy Prometgas a dodávají se buď ve stacionárním nebo mobilním provedení.

Magnetické separátory

Magnetický separátor RM-90/216F je určen ke zpětné  separaci magnetitu z těžkých kapalin.

Vrtné trubky, stabilizátor vrtných kolon

Sortiment vrtného nářadí nabízeného na našem trhu nyní rozšiřuje nabídka níže uvedených vrtných trubek vyráběných firmou Silva ART. spol. s r.o.