Silva ART s.r.o.- Magnetické separátory

Magnetický separátor RM-90/216F

Magnetický separátor RM-90/216F je určen ke zpětné separaci magnetitu z těžkých kapalin. Ve srovnání s dosud používanými separátory jsou v tomto modelu zavedeny následující inovace:

 

Pohonná jednotka 

 

  • V pohonu je použita kuželová převodovka, čímž byla významně zlepšena účinnost pohonné jednotky a zároveň umožněno použití elektrického motoru s výkonem nižším o 1,5kW, tzn. elektrický motor s výkonem 4kW
  • Jednoduchá montáž převodovky a elektrického motoru umožňuje jeho rychlou demontáž bez nutnosti demontáže zbývajících uzlů separátoru.
  • Je aplikována pružná spojka, která zlepšuje pracovní podmínky pohonné jednotky a zároveň i činnost související s údržbou a opravami.

 


Soustava magnetů

  • Feritové magnety byly nahrazeny pevnými magnety na bázi vzácných zemin (NdFeB), které jsou vyrobeny slinováním. Těmito magnety je zajištěn nárůst hodnoty magnetické indukce na povrchu pláště bubnu separátoru a její rovnoměrné rozložení
  • V konstrukci jsou použity lehké kovy, které značně snižují vlastní hmotnost zařízení.

 


Buben

  • Pro zlepšení ochrany soustavy magnetů bylo zavedeno doplňující těsnění na spoji víka a pláště bubnu

 

 

Technické parametry magnetického separátoru RM-91/200F


Průměr bubnu s víky: 914 mm
Délka bubnu měřená mezi čely vík:
2052 mm
Otáčky bubnu (= otáčky převodovky na výstupu):  12 min -1
Mezera mezi povrchem bubnu a vanou:
40 mm
Průměrná hodnota magnetické indukce na povrchu bubnu (max. hodnota): 200 mT / 2000Gs
Zrnitost separovaného materiálu: 0 - 5 mm
Výkon při obsahu 100g/dm3 magnetických částic a celkovém zahuštění 200g/dm3: max. 160 m3/h
Pohonná jednotka:
el. motor + kuželová převodovka NORD SK 9052.1-112M/4
Příkon:
4,00 kW
Kroutící moment na výstupu:
3183 Nm
Napětí:
500 V; 50Hz
Třída izolace, stupeň ochrany: F.IP 55
Typ spojky:
pružná
Rozměry zařízení
 
Délka: 3100 mm
Šířka:
1700 mm
Výska:
1750 mm
Hmotnost zařízení:
2200 kg

 

 

Silva ART, spol. s r.o. nabízí dodávku nových kompletních separátorů RM-91/200F a současně nabízí modernizaci dosud používaných typů RM-9/204 a RM 9/205 na parametry dle výše uvedeného popisu. 

 

Výsledky zkoušek separátoru nové generace RM 90/216 F provedených v Instytutu Metali Nieżelaznych (IMN) Zakład Przeróbki Surowców Odpadów - Gliwice

 

Zkoušky a průzkum prováděné na dole KWK "Bielszowice".

 

Testy byly prováděny na systému separace těžké kapaliny vybavené třemi magnetickými separátory typu MR 9/204, které pracují ve dvoustupňové sestavě. Odpad po I. stupni separace, který se skládá ze dvou paralelních separátorů, je směrován na II. stupeň, který je vybaven jedním separátorem. Odpad z druhého stupně separace je konečný a magnetické části, které se v něm nacházejí, tvoří část ztrát magnetitu v procesu úpravy uhlí. Separátor nové generace je zabudován místo jednoho ze separátorů dosud používaných na I. stupni separace.

Zde uvedeny průměrné hodnoty jednotlivých produktů za celou dobu testování včetně minimální a maximální hodnoty. 

Tab. 1. Hmotnosti jednoho litru produktu separace těžké kapaliny 

 

Zkoušky vzorků z testů z KWK "Bielszowice"

Obsah magnetických částí v produktech separace na Davisově separátoru je uveden v následující tabulce: Zkoušky vzorků z testů z KWK "Bielszowice"

 

Tab. 2. Obsah magnetických částí v produktech separace  

 

 

Hodnocení nového zařízení

 

Při hodnocení magnetického separátoru nové generace, který je výsledkem spolupráce firem Silva ART - Feniks používaného při separaci a zkvalitnění těžké kapaliny bylo zjištěno zlepšení oproti dosud používáným zařízením. Předmětný separátor je velice výkonný. Obsah magnetických částí v odpadu po separaci činí 0.5 % a je třikrát nižší než je obsah těchto částí v odpadu dosud používaných separátorů. Je nižší dokonce po jednostupňové separaci v porovnání s obsahem magnetických částí v konečném odpadu po dvoustupňové separaci s použitím tradičního separátoru.