Silva ART s.r.o.- Nevýbušné kompresory

Kompresory řady GJS

Jedná se o speciální kompresory v nevýbušném provedení, které byly firmou Prometgas vyvinuty pro nasazení v dolech s nebezpečím výbuchu. Tento kompresor má vydán certifikát WE FTZÚ 05 ATEX 0165X, vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice.

 

Zařízení je vybaveno mnoha bezpečnostními prvky, které umožňují vysokou bezpečnost práce. Jde například o systém hlídání teplot, hlídání nárustu tlaku,sledování hladiny oleje, sledování nárustu metanu v okolním prostředí, sledování úrovně znečištění filtrů. Je vybaveno zařízením proti přenosu plamene a v neposlední řadě obvody pro zamezení přetížení, uzemnění elektrických obvodů a je chráněno před záměnou fází. Celé zařízení je pak ovládáno mikroprocesorovou jednotkou a díky tomu, že je vybaveno modemem, umožňuje ovládání pomocí telefonní linky.