Silva ART s.r.o.- Odstředivky

Odstředivky

Naše firma má obchodní zastoupení polské firmy Separator - Roberts & Schaefer. Zajišťujeme dodávky odstředivek používaných v úpravárenských technologiích, které jsou využívány pro vytěsnění, nebo ke snížení obsahu vody z upravovaného produktu. Tímto produktem bývá nejčastěji uhlí, může jít však i o jiný produkt.

 

Ve spolupráci s výrobcem jsme schopni se podílet na řešení Vašich specifických požadavků, včetně zajištění stavby na klíč.


MODEL EBR, EBW 
MODEL VC