Silva ART s.r.o.- Vrtné trubky

Vrtné trubky, stabilizátor vrtných kolon

Sortiment vrtného nářadí nabízeného na našem trhu nyní rozšiřuje nabídka níže uvedených vrtných trubek vyráběných firmou Silva ART. spol. s r.o. Použití tohoto nářadí je jednoznačně zaměřeno na provádění dlouhých vrtů pro průzkum, degazaci a odvodňování pohoří v rámci důlní nebo jiné geologické činnosti.

 

K výrobě vrtných trubek je použito dlouhodobě osvědčených druhů materiálů od renomovaných  výrobců a technické parametry použitých materiálů jsou deklarovány atestem výrobce. Provedení každého typu je řešeno vnitropodnikovou normou SAIN. Výrobní postup je řízen systémem jakosti dle ISO 9001. Na požádání zákazníka lze k dodávce vystavit atest dle ČSN EN 10 204.


Vrtné trubky jsou vyrobeny ze tří základních částí - čepu, roury a matice. 

 

Čep a matice jsou vyrobeny z legované oceli, před konečným použitím jsou tepelně upravovány v elektrických pecích. Pro snazší rozebírání spojů jsou závity upraveny fosfátováním. Roura je pak s maticí a čepem spojena třecím svárem, následuje indukční ohřev každého sváru pro zlepšení jeho fyzikálně mechanických vlastností.

 

Po obrobení sváru na soustruhu je každá trubka zkontrolována na házivost a označena vyražením číselné řady série po 80 ks. Posledním krokem je nanesení povrchového, nátěru a příprava k expedici.

TECHNICKÉ PARAMETRY 


Všeobecný popis VT:

a) materiál:
     čep - legovaná ocel, fosfátovaný závit
     matice - legovaná ocel, fosfátovaný závit
     roura - provedení bezešvé, přesné
b) způsob svařování: třecí svařování,tepelně upravené sváry
c) způsob značení: na každé trubce vyražením číselné řady série po 80 ks, vodou ředitelný povrchový barevný nátěr
d) výrobní délky: standard 1500 mm, standard 1500 mm, dle přání zákazníka možno vyrobit délky v rozmezí 750-3000 mm