Silva ART s.r.o.- Třecí materiály

Organické bezazbestové třecí materiály


Klasická skupina třecích materiálů vyráběna na bázi kaučuku, pryskyřic a zušlechťujících přísad. Bezazbestové materiály tvoří základní skupinu třecích materiálů používaných v různých odvětvích průmyslu.

Nejširší použití našly v automobilovém průmyslu, ve kterém je používání bezazbestových třecích materiálů standardem. Těžký průmysl, strojírenství, kolejová vozidla a veškeré zvedací zařízení používají tento, pro životní prostředí šetrný, třecí materiál v konstrukcích kotoučových, bubnových a pásových brzd. Představované třecí materiály nesou značku COSID, která je součástí firmy TMD Friction EsCo GmbH.

COSID je jedním z nejstarších výrobců organických třecích materiálů na světě, firma byla založena v roce 1910 a od roku 1915 se věnuje výrobě třecích materiálů. V současnosti vyrábí celou řadu bezazbestových třecích materiálů se zaměřením na průmyslové využití. V současnosti je závod v Coswigu firmou s nejdelší tradicí v rámci skupiny TMD Friction a skupina TMD je druhým největším výrobcem třecích materiálů na světě.

TMD má díky značkám PAGID , TEXTAR , MINTEX , DON a COBREQ silnou pozici v automobilovém průmyslu. COSID doplňuje nabídku jako jeden z mála výrobců třecími materiály pro průmyslové použití.

Chcete-li tedy řešit Vaše problémy související s bržděním nebo přenosem kroutícího momentu, jste na správném místě - COSID nabízí řešení pro každé použití.

  

 


Kovokeramické průmyslové třecí materiály

Pod značkou DIAFRIKT se vyrábějí spékané kovokeramické třecí materiály pomocí práškové metalurgie. Mnoholeté zkušenosti výrobce v oblasti správného výběru komponentů, osvědčené výrobní technologie a systému kontroly jakosti jsou zárukou vysokých užitných vlastností materiálu, týkajících se součinitele tření, tepelných vlastností a mechanické odolnosti. Firma byla založena v roce 1958 a v současnosti pod názvem DIAFRIKT COMPONENTS vyrábí ucelenou řadu materiálů, které jsou dodávány do prvovýroby řadě významných výrobců brzdičů.


Materiály jsou určeny k použití v různých průmyslových odvětvích, jako strojírenství, hornictví, vojenský průmysl, železnice, zemědělské a stavební stroje, letecký a automobilový průmysl.

Vysoký a stálý součinitel tření je charakteristický pro DIAFRIKT i při teplotách do 1000° C s minimálním stupněm otěru a je zároveň šetrný k životnímu prostředí.

Materiál se může používat jak na sucho, tak i v olejové lázni.

Dodává se v podobě segmentů, kroužků, kotoučů nebo dle návrhu objednatele. V porovnání s organickými třecími materiály má několikanásobnou životnost a je velmi odolný vůči vnějšímu prostředí, ve kterém pracuje (vlhko, voda, bláto, prašnost atd.)

Výrobní program


  •     brzdové obložení pro jeřáby a zvedací zařízení pracující ve velmi těžkých podmínkách
  •     spojkové obložení a lamely odstředivých spojek Diafrikt
  •     brzdy a spojky pro traktory
  •     elektromagnetické brzdy
  •     brzdy pro kola podvozků letadel
  •     speciální brzdové destičky pro závodní automobily
  •     motocyklové brzdové destičky
  •     brzdové obložení pro nákladní automobily
  •     brzdové obložení pro pásové brzdy
  •     obložení špalíkových a kotoučových brzd pro kolejová vozidla