Technologie

Níže uvádíme technické podmínky převzetí, které jsou také návodem k použití trubek s malým průměrem, vyrobených firmou Silva ART spol.

Vrtné trubky jsou vyrobeny z bezešvých trubek dle EN 426710.22; ČSN 420260.12, na jejímž konci se nacházejí spojníky se závitem - čep a matice. Vrtná trubka se skládá ze dvou spojníků se závitem - čep a matice a tělesa trubky. Spojníky jsou přivařeny k tělesu trubky třecím svarem dle ČSN EN ISO 15620.

Technické parametry vrtných tyčí
Typy vyráběných bezešvých vrtacích trubek:
  vlákno obrázek č. Přípustný točivý moment-M
VT Ø32/L Cr32p 01-000-03 ~ 850 Nm
VT Ø42/L Cr42p 02-000-03  ~ 1900 Nm
VT Ø50/L Rd40 03-000-03  ~ 3900 Nm
VT Ø50/L SVJ33 04-000-03 ~ 3900 Nm
VT Ø60/L SVJ42 05-000-03  ~ 4300 Nm
VT Ø70/L SVJ50 06-000-03  ~ 8500 Nm

L- délka truby bez závitu na čepu
M- limitní točivý moment pro trubku
Vyráběné délky trubek : L 500,750,1000,1500 max. 4500mm

Materiály používané pro výrobu bezešvých trubek

Pro výrobu vrtných trubek Se spojníky navařenými třením spojníky používá se materiály dle ČSN 426710.22; ČSN 420260.12, kvalita oceli a přesnost zpracování. Spojníky jsou vyrobeny z legované oceli dle ČSN 415260 a následně tepelně zušlechtěny.

Značení vyrobených vrtných trubek

Na povrchu frézování pod klíč, na každé trubce je vyražen název výrobce SA a číselná značka podle pořadí výroby, tj. SA xxx. Značení jsou popsána v technologii výroby, která je součástí dokumentace systému managementu jakosti EN ISO 9001.

Kontrola kvality vrtných tyčí a zvedacích trubek

V průběhu výroby podléhají jednotlivé komponenty kontrole. Před tím, než jsou trubky předány do skladu, je prováděna závěrečná kontrola dle ISO 9001 , technické dokumentace Silva ART sro , SAIN 01-03-2002 EN ISO 9001.

KONTROLA ZÁVITŮ

Každý vyráběný spojník se závitem podléhá kontrole přesnosti obrábění a kvality závitování. Kontrola závitu se provádí ověřeným kalibrem pro daný typ závitu. Kuželové závity jsou potaženy zinkofosfátovým nebo manganovým povlakem pro snadné zašroubování.

Kontrola svaru

- vizuální: povrch a tvar výronku po svařování
- pevnostní parametry - v souladu s výrobní dokumentací je prováděna namátkově kontrolou na ohyb na obvodovém úseku v místě svařování


Kontrola přímostí vrtné trubky číselníkovým úchylkoměrem

- povolená odchylka 0,5 mm - 1 mm na 1 metr

Kontrola souososti číselníkovým úchylkoměrem

- povolená odchylka 0,5 mm

Kontrola délky kalibrovaným měřidlem

- tolerance L ± 1 mm

Dodací podmínky

Datum a způsob dodání se provádí v souladu s objednávkou odběratele.

U každé dodávky obdrží odběratel:

 • dodací list,
 • technické dodací podmínky (návod k použití vrtných trubek).


Na žádost odběratele poskytujeme také:

 • hutní atesty materiálů používaných k výrobě.
Dodávka a balení

Vrtné trubky jsou dodávány na vratných paletách.

Pokyny pro používání trubek na drobné vrtné kaly vyráběné firmou Silva ART spol.s.r.o.:
 1. Vrtné trubky lze použít pouze pro účely geologického vrtání s proplachem.
 2. Trubkové závity jsou chráněny proti korozi mazivem. Před použitím trubek by se měly očistit závity od maziva a nečistot, protože by mohly poškodit závity trubky a celé vrtací kolony ve vrtaném otvoru.
 3. Povrch závitu, před spojením závit spojníků vyčistěte a namažte.
 4. V průběhu přepravy nebo skladování musí být vrtné trubky skladovány v horizontální poloze a závity chráněné.
 5. Při demontáži závitového spojení je zakázáno použití dynamického způsobu uvolnění, např. úder kladivem. Použijte klíč odpovídající velikosti.
 6. Při demontáži soutyčí vrtné trubky neházejte na zem, nepoužívejte je jako páku, protože by to mohlo vést ke ztrátě přímostí trubek a souososti. Ztráta kteréhokoliv z těchto parametrů se projeví zvýšeným odporem tření ve vrtu a opotřebením stěny trubky.
 7. Při vrtání, při přidávání trubek do soutyčí, by každá vrtná trubka měla mít čistý a namazaný závit. Spojování závitů trubky do momentu styku obou dosedacích ploch, musí být provedeno nejdříve ručně a teprve potom zapnout rotaci vrtné soupravy.
 8. Není dovoleno spojovat oba konce trubky s použitím vrtné soupravy, protože je to nebezpečné pro obsluhu vrtné soupravy a hrozí poškození závitů vrtných tyčí.
ZÁRUKA

Výrobce garantuje kvalitu v souladu s příslušnou technickou dokumentací SAIN (dokumentace je majetkem Silva ART spol. S.r.o.) a kvalitu použitých materiálů pro výrobu, jakož i kvalitu použitých technologií.

Záruka se nevztahuje na případy:

 • použití v rozporu se zamýšleným účelem,
 • přetížení trubek překročeným točivým momentem,
 • změny v provedení trubek, které uživatel provedl libovolně,
 • použití trubek různých výrobců v jedné vrtné koloně.

 

Důležité informace

Vrtné trubky firmy Silva ART spol. nelze zaměnit s trubkami jiných výrobců. Pokud se v jedné vrtné koloně používají trubky různých výrobců, existuje riziko:

 • poškození závitu,
 • utržení vrtné kolony ve vrtu,
 • ztráta vrtných nástrojů (vrtné korunky,vrtací dláta).

Podle ustanovení ČSN EN 1710 (část 5.6, odstavec a) musí mít všechny vrtné trubky, nástroje ve formě korunek, dlát a spoje používané k přenosu točivého momentu z vrtné soupravy na vrtací kolonu, pevné nebo trvalé spojení. Měly by být poháněny bez třecích spojů, které by mohly vytvářet povrchové teplo, jakož i nebezpečí vznícení třením.

Nova Tovarni 1746 737 01 Český Těšín